Het zorgteam

Ons team is een vast en ervaren team van verpleegkundigen en verzorgenden.  Het team biedt de bewoners waar het werkelijk op aankomt: de mogelijkheid om waardig oud te worden of zijn en om zich geborgen te weten, ook wanneer de behoefte aan zorg groter wordt. Wij koesteren de huiselijke sfeer die door de kleinschaligheid mogelijk is en waar bewoners zich fijn bij voelen. Een hechte vertrouwensband tussen zorgverlener en bewoner is hierbij zeer belangrijk. Het team werkt nauw samen met de organisaties in onze huizen in Haarlem (Huize Zocher) en Amsterdam (Huize Plantage)

Kwaliteit en beleid

Zorg en ondersteuning van de bewoners sluit optimaal aan bij zijn of haar wensen en zorg- en ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat bewoners hun leven zoveel mogelijk op de eigen manier kunnen voorzetten die het beste bij hen past. Om dat mogelijk te maken gebruikt Huize Elsrijk vier thema’s die invulling geven aan de kwaliteit van persoonsgerichte zorg en ondersteuning: 1. Compassie: de bewoner ervaart nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. 2. Uniek zijn: de cliënt wordt benaderd als individu, vanuit zijn persoonlijke verhaal en identiteit. 3. Autonomie: voor de cliënt is de mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden leidend, ook bij de zorg in de laatste levensfase. 4. Samen beslissen: in overleg met de bewoner en haar naasten worden afspraken gemaakt over zorg, behandeling en ondersteuning die vastgelegd worden in het zorgleefplan.